Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu jums ērtāku un drošāku lietošanas pieredzi. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk...

Zvaniet mums: +371 26008015 

Nokian iLine
Nokian iLine Lasīt vairāk »
Nokian WR D4 - pasaulē pirmās premium klases ziemas riepas vieglajiem automobiļiem, kas nodrošina A līmeni saķerē uz slapjiem ceļiem.
Nokian WR D4 - pasaulē pirmās premium klases ziemas riepas vieglajiem automobiļiem, kas nodrošina A līmeni saķerē uz slapjiem ceļiem. Lasīt vairāk »
K&N filtri
K&N filtri Lasīt vairāk »
NextPrev

Privātuma politika

Mēs augstu vērtējam Jūsu uzticēšanos mūsu interneta veikalam, tādēļ apņemamies apstrādājot reģistrācijas datus ievērot Fizisko personu datu aizsardzības likumu:

Datu apstrādes apjoms

SIA „Skaistuma Meistari” apņemas uzkrāt un saglabāt tikai tādus personas datus, kas ir nepieciešami SIA „ Skaistuma Meistari” komercdarbības veikšanai. SIA „ Skaistuma Meistari” arī apņemas pielikt visas pūles, lai nodrošinātu apstrādāto personas datu pareizību un pilnīgumu, norādot klientiem pēc iespējas precīzāk, kā ievadīt savus datus korekti un pilnīgi.

SIA „ Skaistuma Meistari” apstrādās personas datus, lai nodrošinātu to konfidencialitāti un pielietos visus piemērotos līdzekļus un rīkus, lai novērstu jebkādu neatļautu piekļuvi. SIA „ Skaistuma Meistari” uzkrāj un apstrādā Personas datus tikai SIA „ Skaistuma Meistari” pienākumu izpildes vajadzībām atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Personas dati netiks nodoti nevienai trešajai personai, izņemot gadījumus, kad tam ir piekritis Datu subjekts, tas ir nepieciešams SIA „ Skaistuma Meistari” un Datu subjekta savstarpējo līgumsaistību izpildei vai ir citādi atļauts vai uzdots saskaņā ar piemērojamiem normatīviem aktiem.

Datu aktualizācija

SIA „ Skaistuma Meistari” apņemas nodrošināt Personas datu pareizību un paļaujas uz saviem klientiem, piegādātājiem un citām trešajām personām, kas nodod Personas datus, ka tiks nodrošināta nodoto Personas datu pilnība un pareizība.

Nepieciešamības gadījumā Datu subjekts ir tiesīgs jebkurā laikā grozīt, papildināt vai dzēst Personas datus, kas par viņu saglabāti viņa lietotāja kontā.

Datu drošība un izmantošana

Ja klients ir nolēmis reģistrēties Vietnē, klientam tiks lūgts sniegt informāciju par viņa vārdu, uzvārdu, tel. numuru, e-pasta adresi un citiem datiem. SIA „ Skaistuma Meistari” ir tiesīgi izmantot sniegto informāciju, lai personalizētu un uzlabotu Vietnes darbību. Tas var izpausties, kā, piemēram, bet ne tikai, reklāmas piedāvājumi, kas sagatavoti atbilstoši klienta iepriekšējiem pirkumiem un kas sniegti klientam esot tiešsaistē vai izmantojot e-pastu ar attiecīgu klienta piekrišanu, vai saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

Ja klients vēlas saņemt SIA „ Skaistuma Meistari” informāciju par akcijām un jaunumiem, tad klientam reģistrācijas veidlapā jāatzīmē rūtiņa pie teksta „Piekrītu saņemt no SIA „ Skaistuma Meistari” aktuālo informāciju”..

Klients nedrīkst nodot trešajām personām lietotāja rekvizītus (lietotāja vārdu un paroli). Klienta rekvizītus drīkst izmantot tikai konkrētais lietotājs (fiziska vai juridiska persona), kuram tie piešķirti.

Klients ir atbildīgs par visām darbībām no viņa reģistrētā lietotāja konta un paša ievietoto informāciju, kā arī par paroles un lietotāja konta konfidencialitāti.

Klients nedrīkst veikt darbības, kas būtu vērstas pret sistēmas drošību. Pārkāpumu konstatēšanas gadījumā SIA „ Skaistuma Meistari” patur tiesības vienpusēji pārtraukt pakalpojumu sniegšanu, par to iepriekš nebrīdinot un nepaskaidrojot iemeslu.

SIA „ Skaistuma Meistari” veiks personas datu apstrādi, lai nodrošinātu to konfidencialitāti un piemēros iekšējās procedūras un kontroles līdzekļus, lai novērstu neatļautu personas datu lietošanu, piekļuvi, izpaušanu, kopēšanu, grozīšanu vai sabojāšanu, kā arī pielietos visus saprātīgos līdzekļus, lai nodrošinātu personas datu drošību, integritāti un privātumu.

SIA „ Skaistuma Meistari” apstrādās Personas datus tikai godprātīgi un atbilstoši likumam un neizmantos Personas datus nolūkiem, kas neatbilst mērķiem, kuru dēļ SIA „ Skaistuma Meistari” ir saņēmusi Personas datus.

Uzkrātos klienta Personas datus SIA „ Skaistuma Meistari” apstrādās, lai: izpildītu pasūtījumus; palīdzētu SIA „ Skaistuma Meistari” uzlabot Vietni un informācijas pieejamību klientam tiešsaistē; nodrošinātu klientam informāciju par SIA „ Skaistuma Meistari” produktiem un pakalpojumiem; pasūtījuma izdarīšanas, klientu atbalsta, maksājumu veikšanas un pakalpojumu sniegšanas vajadzībām; un citādi saskaņā ar piemērojamiem normatīviem aktiem.

Preču un pakalpojumu pasūtīšana tiešsaistē

Ja klients vēlas izdarīt pasūtījumu, esot tiešsaistē, SIA „ Skaistuma Meistari” ir nepieciešams zināt klienta vārdu, uzvāru, e-pasta adresi, tālruņa numuru, pasta adresi un datus, kas saistīti ar maksājuma veikšanu (piemēram, kredītkartes numurs un derīguma termiņš). Šie dati nepieciešami, lai SIA „ Skaistuma Meistari” varētu nodrošināt pilnvērtīgu klienta pasūtījuma izpildi un informēt par pasūtījuma izpildes statusu.

Sīkdatnes

SIA „ Skaistuma Meistari” ir tiesīgs vākt datus par tīmekļa vietnes lietotāju, izmantojot sīkdatnes („cookies”), lai uzlabotu lietotājiem pieejamos pakalpojumus. Sīkdatnes („cookies”) ir datnes, ko tīmekļa vietnes izvieto lietotāju datoros, lai atpazītu lietotāju un atvieglotu tam vietnes izmantošanu. Interneta pārlūkprogrammas var konfigurēt tā, lai tās brīdina klientu par sīkdatņu („cookies”) izmantošanu un ļauj izvēlēties, vai klients piekrīt tās pieņemt. Sīkdatņu („cookies”) nepieņemšana neaizliegs klientam lietot Vietni, taču tas var ierobežot klientam Vietnes izmantošanas iespējas.

Piekļuve personas datiem

Balstoties uz pamatotu rakstveida pieprasījumu, SIA „ Skaistuma Meistari” informēs Datu subjektu par:

  • personas datiem, ko SIA „ Skaistuma Meistari” apstrādā attiecībā uz viņu; datu ieguves avotu (ja normatīvie akti atļauj to izpaust);
  • datumu, kad tika izdarītas pēdējās izmaiņas Personas datos;
  • mērķus, kuru sasniegšanai Personas dati tiek apstrādāti; datu saņēmējus vai datu saņēmēju kategorijas;
  • un vai informācija tiek apstrādāta automatizēti.

SIA „ Skaistuma Meistari” veiks nepieciešamās darbības, lai izlabotu vai dzēstu jebkādas neprecizitātes Personas datos, par kurām darīts zināms tiešā veidā vai izmantojot pieejamos pakalpojumus. SIA „ Skaistuma Meistari” saprātīgu iespēju robežās informēs klienta Personas datu saņēmējus par šādām izmaiņām. Tomēr, SIA „Skaistuma Meistari” ir tiesīga ierobežot piekļuvi, iespējas koriģēt vai dzēst datus saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām. SIA „ Skaistuma Meistari” var izstrādāt noteikumus piekļuvei Personas datiem, tai skaitā noteikt kārtību un nodevas par piekļuves nodrošināšanu.

Personas datu rediģēšana vai dzēšana

Nepieciešamības gadījumā Datu subjekts ir tiesīgs jebkurā laikā grozīt, papildināt vai dzēst Personas datus, kas par viņu saglabāti viņa lietotāja kontā.

Gadījumā, ja lietotājs vēlas: attiekties no turpmākas ziņojumu saņemšanas, pilnībā dzēst savus Personas datus no servisa, radušies kādi jautājumi par jūsu Personas datu izmantošanu, lūdzam kontaktēties ar SIA „ Skaistuma Meistari” pa e-pastu: info@auto-galerija.lv vai zvanot pa tālruni +371 26008015

Pielāgojumi un izmaiņas privātuma politikā

SIA „ Skaistuma Meistari” ir tiesīgi laiku pa laikam grozīt šos Privātuma aizsardzības noteikumus pēc saviem ieskatiem. Šie Privātuma aizsardzības noteikumi ir padarīti pieejami SIA „ Skaistuma Meistari” tīmekļa vietnē un tiek piemēroti no attiecīgās redakcijas publiskošanas datuma, kas norādīts sākumā.